Tin tức

Rèm nhựa PVC ngăn côn trùng tại Lò mổ

Rèm nhựa PVC ngăn côn trùng tại Lò mổ Tình trạng phổ biến gặp phải tại các Lò mổ tập trung là trong quá trình giết mổ các chế phẩm thừa của động vật rất nhiều, tạo điều kiện thuận lợi cho các côn trùng phát triển gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm….

Rèm nhựa pvc ngăn cửa kho siêu thị

Rèm nhựa trắng đục

Rèm nhựa pvc ngăn cản bụi tại khu công nghiệp

Cuộn xốp hơi, xốp bóp nổ

Lợi ích khi sử dụng màn nhựa PVC ngăn lạnh